Výsledky zápisu 2016

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LEVÍNSKÁ OLEŠNICE,

příspěvková organizace

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 151

514 01 JILEMNICE

 

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu  vzdělávání

pro školní rok 2016/2017

 

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst. 3,4,5 § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

         Registrační

               číslo

                                Rozhodnutí

280401

                                     přijat

280402

                                     přijat

280403

                                     přijat

280404

                                     přijat

280405

                                     přijat

280406

                                     přijat

280407

                                     přijat

280408

                                     přijat

280409

                                     přijat

 

 

 

                                                                        Datum zveřejnění:  13.05.2016

 

 

 

………………………………………………………

Mgr. Beata Dundová

         ředitelka mateřské školy

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP