Upozornění pro rodiče

MŠ PŘIJÍMÁ POUZE DĚTI ZDRAVÉ A DOLÉČENÉ!

V zájmu zachování zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

Berte prosím ohled na ostatní zdravé děti, jejich pracující rodiče a personál MŠ!

Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemocidítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

______________________________________________________________________________

Pravidla a rituály

V naší mateřské školce dodržujeme tato pravidla:

 

 poprosit a poděkovat

 neubližovat kamarádům

 vzájemně si půjčovat věci

 uklízet po sobě hračky

 čekat, až na nás přijde řada při hře i mluvení

 nekřičet

 používat odpadkové koše

 přisunout židle ke stolům, když vstaneme

 neplýtvat vodou

 

______________________________________________________________________________

Rituály

Každodenní ranní kruh - pravidelné přivítání, opakování základních znalostí - den v týdnu, měsíc, roční období, počasí,                                        počítání 

Slavení svátků  a narozenin

 

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP