MATEŘSKÁ ŠKOLA LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 151

514 01 JILEMNICE

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst. 3,4, § 165 odst.2 písm. b) a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  takto:

 

 

           

Registrační

číslo

Rozhodnutí

12015

přijat

22015

přijat

32015

nepřijat

42015

přijat

52015

přijat

62015

přijat

72015

nepřijat

 

 

                                                                                              Datum zveřejnění   14.5.2015          

           Mgr. Beata Dundová

        ředitelka mateřské školy

 

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP