Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LEVÍNSKÁ OLEŠNICE, příspěvková organizace   

adresa: Levínská Olešnice 151, Jilemnice 514 01

tel.: +420 774 842 871, email: materskaskola@levinskaolesnice.cz

  beatadundova@seznam.cz

IČO: 72745207                                        Č.j.: 59/20    

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Do mateřské školy budou přednostně přijímány:

 

1.      Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a mateřská škola je pro ně spádová (mají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž)

 

2.      Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž je mateřská škola spádová

 

3.      Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž není mateřská škola spádová (nemají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice,

     Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž)

 

 

Kritéria

Body

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž

10

Trvalý pobyt mimo obec Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž

5

Věk dítěte

5 a více let

10

4 roky

9

3 roky

8

2 roky 

7

Individuální situace dítěte

Dítě se hlásí na celodenní docházku

10

MŠ navštěvuje sourozenec

5

     

 

 

·         Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí uchazečů je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti je posuzují v okamžiku podání žádosti.

·         V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující trvalé bydliště dítěte a následně datum narození.

·         O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje hodina ani pořadí podané žádosti.

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                          

Mgr. Beata Dundová

                                                                                        ředitel mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnost: od 01.05.2020

V Levínské Olešnici dne 06.04.2020

 

 

 

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP