Organizace dne

6,30 - 8,30     Scházení dětí, hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi

8,45 - 9,00     Ranní cvičení

9,00 - 9,20     Hygiena, svačina

9,10 - 9,50      Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i jednotlivě                    

9,50 - 11, 50    Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,50 - 12,20   Hygiena, oběd

12,20 - 14,00   Hygiena, odpočinek

14,00 - 14,30   Oblékání, hygiena, svačina

14,30 - 15,30   Odpolední zájmové činnosti dětí

 

 

 

 

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP