Připravované akce pro školní rok 2018/2019Datum konání:
3.9.2018
Datum ukončení:
31.8.2019
 • vítání občánků
 • hasiči ve školce 
 • plavání 
 • vyšetření očí
 • Mikulášská besídka v kulturním domě
 • Mikulášská besídka na SPgŠ v Nové Pace
 • vánoční nadílka pro děti v dopoledním čase ve školce
 • spolupráce s OÚ
 • spolupráce Krnapem 
 • spolupráce s MAP Jilemnice - polytechnická výchova
 • lyžařskýkurz
 • olympiáda školek - předškoláci 
 • rozloučení s předškoláky
 • Školní výlet
 • škola v přírodě
 • jarní dílnička pro maminky a babičky
 • brigáda
 • zapojení se do projektu Svět nekončí za vrátky
 • zapojení se do výtvarných soutěží
 • oslava MDD
 • výlety během školního roku
 • divadelní představení ve školce nebo v MKS v Nové Pace
 • Oslavy narozenin a svátků
 • fotografování dětí
 • nabídka katalogů s knížkami
 • nabídka kroužků ve školce

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

Přírodovědný kroužek

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP